Kartica komitenta – IOS

U sklopu trgovine se nalazi kartica komitenta – IOS (izvod otvorenih stvaki). Program objedinjuje pregled dugovanja i potraživanja po kupcima i dobavljačima.

Razlikuje se u odnosu na karticu komitenta u glavnoj knjizi po tome što može da obraća pažnju samo na otvrene stavke. To znači da sve zatvorene stavke podrazumevano ne prikazuje. Prikazuju se samo stavke koje trenutno nisu zatvorene.

Pokretanje programa je preko Trgovina -> Izveštaji -> Kartica komitenta – IOS za sve komitente ili iz Telefonskog imenika izborom opcije Kartica komitenta na stranici 2. Finansije donjeg dela ekrana. U tom slučaju otvara se kartica za određenog komitenta koji je izabran u telefonskom imeniku.

Osnovne kolone i njihovo tumačenje

 • Šifrakomitent – označava komitenta, kupca i dobavljača što zavisi od vrste dokumenta
 • Tip – tip dokumenta kao što su recimo Rn – račun, UT – ulazni trošak. Tipovi dokumenata su definisani u Vrstama dokumenata
 • Rjd – radna jedinica/komercijalista, skraćena šifra
 • Broj – interni broj dokumenta
 • Datum – datum knjiženja dokumenta
 • Valuta – valuta plaćanja dokumenta
 • Kasni – dana kašnjenja ako obaveza nije izmirena
 • Dokument – naziv originalnog dokumenta
 • Duguje – iznos dugovanja po dokumentu
 • Potražuje – iznos potraživanja po dokumentu
 • Dug.ostalo – preostalo dugovanje koje nije zatvoreno
 • Potr.ostalo – preostalo potraživanje koje nije zatvoreno
 • Opis – opis dokumenta

Filteri za pretragu

 • Delat.komit – delatnost komitenta, u slučaju da se izabere Sve poddelatnosti u izveštaju će biti prikazane i sve poddelatnosti
 • Kat.komit – kategorija komitenta
 • Radna jedinica – ako ostane nepopunjeno prikaži sve radne jedinice/komercijaliste
 • Komitent – zadaje se jedan komitent, biće prikazana kartica samo jednog komitenta
 • Datum od i Datum do – period dokumentacije koji će se prikazati
 • Valuta do – period dokumentacije ali po valuti plaćanja
 • Kupac, dobavljač – izbor dokumenata koji će se prikazati, ako se zada samo kupac biće prikazana dokumentacija vezana za komitente koji se tretiraju kao kupci
 • VP računi, Avansi, MP računi, Uplate – izbor pojedinačnih dokumenata koji će se prikazati
 • VP kalkulacije, MP kalkulacije, Isplate – izbor pojedinačnih dokumenata koji će se prikazati
 • Samo otvoreni dokumenti – ako je ova opcija uključena biće prikazani samo nezatvoreni dokumenti, ako je isključena biće prikazani svi dokumenti bez obzira na status zatvaranja

Mogući izveštaji

 • Kartica komitenata – Svi dokumenti, Kartica komitenta – Otvoreno – klasična kartica sa kolonama duguje, potražuje i saldo, svaki komitent se odvaja na posebnoj stranici, ako je uključen filter Samo otvoreni dokumenti dozvoljen izveštaj je Kartica komitenta – Otvoreno, ako opcija nije izabrana dozvoljen je izveštaj Kartica komitenta – Svi dokumenti
 • Kartica komitenta – Detaljno – proširena klasična kartica sa kolonama duguje, potražuje i saldo za ukupan iznos i preostali (otvoreni) iznos dokumenata
 • Pregled otvorenih stavki (poz.br) – kompaktna kartica komitenata duguje i potražuje se pojavljuje kao jedna kolona Ukupan iznos, ako je iznos pozitivan u pitanju je potraživanje, ako je iznos negativan u pitanju je dugovanje
 • Pregled otvorenih stavki (br.dok) – slično kao prethodni izveštaji ali umesto poziva na broj kao deo izveštaja koristi se broj dokumenta. Ovaj izveštaj je podrazumevan.
 • Pregled otvorenih stavki (valuta) – izveštaj prilagođen pregledu dugovanja i potraživanja u odnosu na valutu plaćanja. Osim ukupnog iznosa prikazuje se i iznos istekle valute.
 • Izvod otvorenih stavki (ukupan iznos) – Obrazac IOS-a, za svakog komitenta štampa se jedna A4 stranica
 • Izvod otvorenih stavki (otvorene stavke) – Obrazac IOS-a ali sa prikazom otvorenih stavki, za svakog komitenta štampa se najmanje jedna A4 stranica, ako je stavki više biće i više stranica

You may also like...