Glavna knjiga

Glavna knjiga je osnovni modul finansijskog poslovanja. U glavnu knjigu se slivaju sve pomoćne knjige koje se izrađuju ostalim modulima Poslovnog Softvera.

Osnov za knjiženje u glavnu knjigu je nalog za knjiženje. On može da se izrađuje ručno, poluautomatski ili automatski na osnovu unapred zadanih šablona za svaku pojedinačnu firmu.

Osim redovnih godišnjih izveštaja: bilansa uspeha i stanja i statističkog aneksa koji možete izraditi u bilo kom trenutku u toku godine Glavna knjiga poseduje i veliki broj pomoćnih izveštaja poput kartice konta i kartice komitenta. Bilans stanja i uspeha i statistički aneks mogu da se štampaju ili da se izvezu u pripremljenu datoteku za korišćenje uz aplikaciju RIApp za pripremu finansijskih izveštaja u elektronskoj formi.

Posebnim ovlašćenjima moguće je ograničiti pristup ili obezbediti podatke od slučajnog ili neovlaštenog menjanja već unete dokumentacije. Intervalima dozvoljenih knjiženja se dodatno osigurava ispravno knjiženje dokumentacije.

Izrada zaključnih lista i prelazak na novu poslovnu godinu je u potpunosti pojednostavljeno i dozvoljava Vam da redovno vodite sve poslovne knjige pre izrade završnog računa za prethodnu godinu.