Poslovni softver

KORISNIČKI PROGRAMI

Glavna knjiga – osnovna finansijskih knjiženja, glavna knjiga sa karticama konta i komitenata/partnera. Unos preko naloga za knjiženje ili automatski preko finansijskih šablona, kontrola knjiženja, moguće razgraničeno vođenje poslovnih objekata. Razni analitički i sintetički izveštaji. Bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks i povezivanje sa NBS.

Trgovina – vođenje magacina, maloprodaja, veleprodaja. Unos maloprodajnih i veleprodajnih kalkulacija, interni dokumenti, automatske nivelacije, automatske KEPU i trgovačke knjige. Fakturisanje, rezervacije, predračuni, praćenje avansa, cenovnici po komitentima, grupama komitenata, artiklima, grupama artikala za period i po objektu. Obračun troškova i praćenje naplate. Komisiona prodaja u maloprodaji, izdavanje veleprodajne robe na komision, proizvodnja, početna stanja, popisi, lager liste na određeni dan, statistike prometa i nabavke.

Fiskalna kasa – vođenje prometa po prodajnim mestima u okviru maloprodajnih objekata. POS program i veza sa Galebovim fiskalnim štampačem FP550 i fiskalnim kasama preko ERCTool alata. Maloprodajni računi i predračuni, rezervacije. Dnevni izveštaji, stanje kasa, stanje prometa, periodični izveštaji. Kompletna povezanost sa modulom Trgovina.

Operativa – razni programi vezani sa finansijsku operativu. Telefonski imenik komitenata/partnera, kartice, kupci, dobavljači, izvodi otvorenih stavki. Vođenje bankarskih računa i internih blagajni, automatski uvoz izvoda iz elektronskog bankarstva (Halcom, Pexim), kreiranje naloga za plaćanje (virmana) i automatski izvoz u elektronsko bankarstvo. Knjige KIR i KPR i pomoć pri obračunu PDV-a. Obračun kamata, automatske kursne liste sa NBS. Moduli za prosto knjigovodstvo (PK-1, PK-2) i paušalno vođenje preduzetnika (KPO).

Obračun zarada – automatizovano vođenje obračuna plata zaposlenih radnika. Svi zakonski izveštaji (OD, OPJ-1, OD-1, NZ-1, specifikacije uz OD i OPJ, INSZ obrasci), i veliki broj ostalih izveštaja (rekapitulacije firme, rekapitulacija radnika, obračunske i isplate liste radnike), automatsko kreiranje svih potrebnih naloga za plaćanje (virmana), obustave, vođenje kredita radnika, samodoprinosi, privredne komore. Obračun po satnici ili učinku, obračun iz netto u brutto, topli obrok, regres, minuli rad, alimentacija, stimulacija na netto i brutto, veza sa finansijskim poslovanjem.

Kadrovska evidencija – detaljna kadrovska evidencija radnika. Prijave i odjave, obrasci M-4, M-4/SP, M-4K i PPP, godišnji obračuni i kartice radnika. Elektronski format za Socijalno, ugovori o radu, aneksi.

Apoteka – prilagođeni modul maloprodajnim objektima u okviru zdravstvenih ustanova. Specijalizovani podaci, rokovi važenja lekova, vođenje evidencije narkotika, knjiga recepata, zdravstveni izveštaji, kontrolna traka, obračun poreza po grupama lek-nelek.

Obračun kamata – samostalni i integralni program za obračun kamata po komfornim metodama za kompletne ili samo otvorene kartice komitenata

Analize – menadžerske analize i ostala globalna praćenja kompletnog poslovanja.

Osnovna sredstva – vođenje osnovnih sredstava i sitnog inventara. Amortizacija, revalorizacija, otpis, izmena nabavne vrednosti, kartice osnovnih sredstava, veza sa finansijskim poslovanjem.

SISTEMSKI PROGRAMI

Kontrolni centar – centralno pokretanje i korišćenje korisničkih poslovnih programa

Administracija sistema – održavanje i administracija kompletnog sistema. Vođenje firmi, grupa firmi i poslovnih godina, administracija korisnika sistema, grupa korisnika, njihovih ovlašćenja i aplikacije, sistem monitoringa, automatsko arhiviranje baze podataka, centralno podešavanje svih modula.

Matični podaci – vođenje svih šifarnika i nomenklatura korištenih u ostalim modulima. Komforna pretraga i unos na mestima gde se šifarnici traže. Veliki broj automatski generisanih šifarnika (mesta, opštine, kontni plan, poreske i carinske stope, valute…)

Dynamic Software Update – automatsko ili ručno preuzimanje nove verzije programa. Upoznavanje sa novostima kod svakog pojedinačnog modula.

Administracija baze – arhiviranje i vraćanje podataka. Zaključavanje baze, dupliranje podataka, sinhronizacija i replikacija.

SQL Manager – program se koristi za internu vezu sa bazom podataka i njeno kontrolisanje i održavanje.

Task Manager – interna evidencija obaveza. Kalendari, poslovi, podsetnici. Veza sa eksternim programima i rešenjima.