Operativa

Operativa je skup programa koji omogućava korisnicima bez većeg poznavanja rada u finansijskom poslovanju vođenje raznih vrsta evidencija i poslovnih knjiga. Modul operativa može da se po podeliti u sledeće celine:

PDV evidencija – vođenje knjige primljenih računa (KPR) i knjige izdatih računa (KIR), knjige se automatski povlače iz evidencije troškova, kalkulacija, računa, dnevnih pazara i ostalih maloprodajno-veleprodajnih evidencija. Knjige mogu da se vode i ručno direknim unosom u KPR i KIR.

Bankarski izvodi i blagajne – vođenje neograničenog broja bankarskih računa i internih blagajni za svaku firmu ili poslovnu jedinicu. Izvodi mogu da se uvoze iz programa za elektronsko bankarstvo Halcom i Pexim. Izvodi se automatski knjiže u Glavnu knjigu.

Virmani, nalozi za plaćanje – evidencija svih potrebnih uplata, automatsko kreiranje naloga na osnovu ulaznih računa i praćenje plaćanja po osnovu valute plaćanja. Nalozi za plaćanje se mogu izvoziti u programe za elektronsko bankarstvo Halcom i Pexim.

Telefonski imenik – objedinjeno vođenje svih Vaših komitenata/partnera. Osim standardne evidencije adresa, telefona, kontakata program nudi direktan uvid u stanja i kartice salda kupaca i dobavljača.

Obračun kamata – program za obračun kamate po komfornoj metodi za unapred zadane stope na godišnjem ili mesečnom nivou. Dokumentacija može da se povuče iz maloprodajno-veleprodajnih evidencija ili direkno iz glavne knjige.

Prosto knjigovodstvo – program omogućava vođenje prostog knjigovodstva ručno ili automatskim uvozom iz poslovnih knjiga.

KPO – knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika, omogućava ručno vođenje ili automatski uvoz iz fakturisanja u okviru modula Trgovina.