Kontakt

DynaSoft
Agencija za izradu kompjuterskih programa i savetovanje
Novi Sad
PIB: 106260713
Matični broj: 61485538
Šifra delatnosti: 6201 – Računarsko programiranje
Račun: 205-149205-31, Komercijalna Banka

Budite slobodni i kontaktirajte nas za sve što Vas interesuje u vezi naših proizvoda i usluga.

  Ime Vaše firme (obavezno):

  PIB (obavezno):

  Mail adresa (obavezno):

  Naslov poruke:

  Tekst poruke:

  Podaci na ovoj formi moraju biti ispravno popunjeni, nepostojeće firme i mail adrese će biti automatski ignorisane.

  Kancelarija
  E-mail: 

  Arbutina Andrea
  E-mail:
  Telefon:

  Arbutina Mladen
  E-mail: