Monthly Archive: септембар 2014

Podsećanje: Minuli rad

Podsećamo se da je po novom Zakonu za obračun minulog rada bilo dozvoljeno obračunati samo za godine rada kod zadnjeg poslodavca. Najnovije promene dozvoljavaju obračun “po starom” tako da će se poslodavac moći odlučiti...

Obračunski list zarade

04.09.2014 stupio je na snagu Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Pravilnik propisuje obavezne elemente Obračunskog lista koji moraju da se pojave na izveštaju. Obračunski list predstavlja izvršnu ispravu i obavezu poslodavca...

Objedinjena naplata – kamata

Dodana je mogućnost unosa iznosa kamata prilikom popunjavanja PPP-PD obrasca. O načinu i uslovima obračuna kamate korisnik mora da se informiše u poreskoj upravi. U dijalogu unosa zaglavlja prijave postoji stranica 3. Kamata u...