Obračunski list zarade

Primer obračunskog lista propisan pravilnikom o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

Primer obračunskog lista propisan pravilnikom o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

04.09.2014 stupio je na snagu Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Pravilnik propisuje obavezne elemente Obračunskog lista koji moraju da se pojave na izveštaju. Obračunski list predstavlja izvršnu ispravu i obavezu poslodavca da taj obračun dostavlja zaposlenom radniku.
U sklopu programa a u delu Rekapitulacija radnika dodana su dva izveštaja: Obračunski list i Obračunski list po grupama.
Za detalje pogledajte DynaSoft uputstvo -> Obračun zarada -> Rekapitulacija radnika.

You may also like...