Podsećanje: Minuli rad

Podsećamo se da je po novom Zakonu za obračun minulog rada bilo dozvoljeno obračunati samo za godine rada kod zadnjeg poslodavca. Najnovije promene dozvoljavaju obračun “po starom” tako da će se poslodavac moći odlučiti kako želi da obračuna minuli rad svojih zaposlenih radnika.

IzmenaRadnika_Istorija

Primer popunjene stranice Istorija u sklopu dijaloga za izmenu podataka o radniku u kadrovskoj evidenciji

U sklopu Kadrovske evidencije za svakog radnika moguće je definisati istoriju zaposlenja na osnovu koje se preračunava minuli rad. Svaka stavka istorije ima oznaku Obračunava se minuli rad koja mora biti uključena za stavke koje ulaze u minuli rad a isključena za stavke koje ne ulaze u minuli rad.

Izaberete Unos -> Radnici, zatim izaberete odgovarajućeg radnika i pokrenete izmenu (sa Enter ili mišem na dume Izmena), birate stranicu 3. Istorija. Sa Dodaj unosite nove stavke istorije a sa Izmena menjate postojeće. Za detalje pogledati uputstvo Kadrovsko – Istorija zaposlenja.

You may also like...