Podsećanje: Devizna faktura (račun)

DevizniRacun_UnosZaglavljePodsećamo Vas da u sklopu Poslovnog Softvera, modul Trgovina možete izrađivati i štampati devizne račune odnosno devizne fakture. Devizni račun možete izrađivati u bilo kojoj valuti. On se ne razlikuje mnogo od regularnog računa za domaće kupce, ali ima nekih svojih specifičnosti na koje je potrebno obratiti pažnju.
Sve cene artikala mogu biti “u letu” prevedene na devizne cene po izabranom kursu, ali možete imati i devizni cenovnik na osnovu kojih će se sastavljati račun. Devizni račun može da se prevede u redovan izlazni račun po propisanom kursu u domaćoj valuti radi knjiženja u glavnoj knjizi.
Osim toga, kao pomoć Vašim špediterima moguće je vođenje i štampanje carinskih tarifnih brojeva na deviznom računu.

You may also like...