Porudžbenice

Dodana je mogućnost izrade porudžbenice prema kupcu, dokument koji omogućava da se uvede podatak da je neki kupac poručio robu. Od porudžbenice je moguće kreirati konačan račun. Potrebno je kliknuti na dugme Prenos pa Napravi račun ili Elektronski račun. U slučaju da nije kompletna roba dostupna izrađuje se samo račun za deo porudžbenice a deo koji nije isporučen odnosno sastavljen račun ostaje otvoren na porudžbenici. Za detalje pogledati wiki stranicu.

You may also like...