Revers

Primer izveštaja dokumenta revers sa dve unete stavke na određenog komercijalistu

Primer izveštaja dokumenta revers sa dve unete stavke na određenog komercijalistu

Revers je dokument kojim se izdaje roba krajnjem kupcu. Roba koja je izdana ostaje u vlasništvu firme samo se trenutno ne nalazi u magacinskim prostorijama. U sklopu programa Poslovni Softver revers se unosi kroz Trgovinu – > Unos -> Kupci i dobavljači -> Revers. Svaki revers može da se dodatno vodi na određenu radnu jedinicu ili komercijalistu što je kasnije korisno ako se želi dobiti stanje reversa za određenu radnu jedinicu odnosno komercijalistu.

Reversi su numerisani kao i rezervacije odnosno počinju od 1 za svaku poslovnu godinu i magacin kojem pripadaju. Roba uneta putem reversa se vraća istom vrstom dokumenta samo sa negativnim predznakom kod količina. Preporuka je da se svi reversi vrate do kraja poslovne godine i po potrebi ponovo zaduže u novoj poslovnoj godini.

Pregled robe na reversu može da se vrši na dva načina. Prvi je kroz pregled artikala u sklopu određenog magacina – lager listu. Dovoljno je zadati prikaži kolonu reversa u pretrazi lager liste. Kolona količine reversa prikazuje ukupnu količinu na reversu bez obzira kojem kupcu i/ili komercijalisti je roba data na revers.

Drugi način je programom stanje prodaje . Potrebno je zadati radnu jedinicu/komercijalistu i/ili kupca čije se stanje želi videti, period za koji se utvrđuje stanje (uglavnom od 01.01.) i pod dokument potrebno je zadati šifru za Revers (544).  Opcijom Samo količine različite od nule biće izbačeni svi artikli koji su u zadanom periodu zaduženi ali potom i vraćeni.

Često korisnike buni koja je razlika između reversa i rezervacije. I revers i rezervacija izdvajaju deo robe iz daljnje prodaje. I roba na reversu i roba na rezervaciji se moraju vratiti na stanje da bi učestvovali u daljnjoj prodaji. Oba dokumenta imaju mogućnost formiranja izlaznog računa na osnovu njih pri čemu se roba automatski vraća na stanje. Razlika je samo u mestu gde se roba fizički nalazi. Rezervisana roba se nalazi i dalje u glavnom magacinu ali je izuzeta iz prodaje jer se rezervisana iz nekog razloga. Roba na reversu se ne nalazi fizički u glavnom magacinu. Roba na reversu se nalazi ili kod kupca ili kod komercijaliste.

You may also like...