Obračun zarada

sa kadrovskom evidencijom, tekuća verzija 2.9

 

Namenjen kompletnom obračunu ličnih dohodaka. U sebi sadrži programe koji omogućavaju brz i jednostavan obračun zarada za neograničeni broj radnika. Obračun zarada ima sledeće karakteristike:

Brz ali i opširan
posle unosa radnika potrebno je minut do dva da se obračun završi za sve radnike i par minuta da se odštampaju svi potrebni izveštaji. Udubljivanjem u rad otkrivaju se velike mogućnosti dodatnog podešavanja obračuna koje je moguće izvršiti u bilo kojem trenutku.

Za velike ali i male firme
program nudi mogućnost lakog i brzog korišćenja u malim firmama (do 10 zaposlenih) ali takođe i detaljnog i opširnog u velikim firmama (preko 1000 radnika). Male firme nisu opterećene glomaznošću a velike dobijaju pun konfor opcija. Najbitniji parametri su vezani za firmu što knjigovodstvenim agencijama daje mogućnost da program prilagode svakoj pojedinačnoj firmi koju vode.

Veliki broj vrsta obračuna
svaka stopa poreza ili doprinosa je promenjiva veličina a grupe olakšavaju vođenje vrsta rada poput redovnog rada, porodiljskog odnosno trudničkog bolovanja, bolovanja do 30 dana (na teret poslodavca), bolovanje preko 30 dana (na teret Fonda), invalidi, penzioneri, lična zarada preduzetnika ili vlasnika itd. Sve vrednosti moguće je uneti kao fiksne ili kao vezane za određeni vremenski period. Pri prvoj instalaciji program je spreman za korišćenje svih segmenata obračuna zarada bez dodatnih podešavanja doprinosa i poreza.

Automatsko preuzimanje predefinisanih iznosa
u sklopu programa mogu da se na jednom mestu vode predefinisani iznosi poput minimalne i maksimalne brutto osnovice za obračun doprinosa i poreza, zatim minimalna zarada (netto po radnom času), umanjenje osnovice poreza itd. Svaki iznos može da se definiše za određeni period a postoji mogućnost da se svi potrebni podaci preuzimaju sa Interneta.

Obračun po satnici, učinku, iznosu, sa netto na brutto, bodovni sistem…
veliki broj tipova obračuna koji omogućavaju potpunu usaglašenost sa obračunom koji je rađen u velikom broju raznovrsnih firmi na našem području. Specijalitet je brzi unos gde se može zahtevati brutto ili netto osnovica a program automatski podesi sve ostale vrste zarada.
Svaka vrsta rada može da se prilagodi pojedinačnom kliijenti, pa tako rad na državni praznik, prekovremeni rad i slično može da ima koeficijent koji je prilagođen Vašem obračunu.

Stope na ukupan iznos zarade
minuli rad, invalidi na čekanju, stimulacije, podbacivanja rada, zastoji… Sve su ovo vrste rada koje mogu imati obračun iznosa po procentu ukupno obračunate zarade.

Veliki broj izveštaja
podržani su svi zakonski izveštaji (PPP-PD, NZ-1, M-4…) i veliki broj ostalih izveštaja (OZ, obračunske liste radnika, “rezanci”, rekapitulacije, godišnje kartice…) koje firma može koristiti u njoj svojstvene svrhe. Svi izveštaji imaju mogućnost izbora jednog ili više radnika po velikom broju ključeva poput grupe rada, opštine, obračunskog perioda, vrste rada, radne jedinice itd.

Samodoprinosi, krediti i ostale obustave
Unos i štampa samodoprinosa zaposlenim radnicima po opštinama i mesnim zajednicama. Potpuno automatizovano vođenje kredita sa velikim brojem opcija. U svakom trenutku moguće je dodati i dodatne obustave radniku koje kasnije mogu da se detaljno izveštavaju.

Automatski i ručni virmani
automatsko štampanje svih virmana, sa ili bez originalnog naloga, za određeni obračunski period. U virmane su uključeni porezi i doprinosi kroz objedinjenu naplatu kao i isplate zarada i naknada radnicima, u slučaju da je tako zadano izrađuju se i nalozi za prenos za ostvarene kredite i ostale obustave. Za svakog radnika se (samo jednom) definišu isplatni računi i banke na koje se uplatni računi vode.

Vođenje više firmi (pravnih lica)
Obračun zarada omogućava potpuno neovisno vođenje neograničenog broja pravnih lica. Deljeni su samo specifični parametri koje ima smisla menjati za sve firme odjednom.

Čuvanje svih obračunskih perioda
svi prethodni obračunski periodi, čak i iz prethodnih godina, čuvaju se zajedno i moguće je njihovo brzo pregledanje i štampanje. Kao takvi mogu se koristiti u analizama troškova firme kroz periode, mesta troška, radne jedinice itd.

Uputstvo za rad
uputstvo u elektronskom CHM formatu. Uputstvo je osetljivo na sadržaj tako da Vam pri korišćenju prvo prikazuje uputstvo najbliže vezano sa trenutnom Vašom akcijom u programu. Samo je potrebno pritisnuti F1.

Potpuna zaštita podataka
svi podaci čuvaju se u zaštićenoj SQL bazi podataka koja je dosta otporna na nestanke napona i druge padove operativnog sistema. Postoji mogućnost pravljenja zaštitnih kopija podataka a sam rad je, bez obzira na ove pogodnosti, vrlo brz i komforan.

Cena paketa je 40 evra u dinarskoj protivvrednosti mesečno ili 400 evra godišnje. Po toj ceni omogućen je rad na jednoj radnoj stanici u sklopu jednog pravnog lica i do 50 zaposlenih radnika.