Kontakt

DynaSoft
Agencija za izradu kompjuterskih programa i savetovanje
Novi Sad
PIB: 106260713
Matični broj: 61485538
Šifra delatnosti: 6201 – Računarsko programiranje
Račun: 205-149205-31, Komercijalna Banka

Budite slobodni i kontaktirajte nas za sve što Vas interesuje u vezi naših proizvoda i usluga.

Ime Vaše firme (obavezno):

PIB (obavezno):

Mail adresa (obavezno):

Naslov poruke:

Tekst poruke:

Podaci na ovoj formi moraju biti ispravno popunjeni, nepostojeće firme i mail adrese će biti automatski ignorisane.

Kancelarija
E-mail: 

Arbutina Andrea
E-mail:
Telefon:

Arbutina Mladen
E-mail: