Tagged: novosti

ovo je rezervni tekst

Elektronske fakture – osnovni rad

Od 1. januara 2023. godine stupa na snagu Zakon o elektronskim fakturama. Elektronska faktura postaje jedini validan dokument i potreban je pristup sistemu elektronskih faktura (u daljem tekstu SEF). Šta se obrađuje u ovom...

Specifični podaci devizne fakture

U sklopu programa za izradu deviznih faktura dodani su podaci koji su do sada unošeni pod opis i kao takvi štampani. Sada se svaki od tih podataka zasebno unosi i štampa kao tabela na...

PPP i PPP-PO za 2014. godinu

S obzirom da je obaveza dostavljanja poreske prijave PPP PD počela sa 01.03.2014. propisana je obaveza podnošenja elektronske PPP prijave za 2014. godinu sa rokom do 31.01.2015. Kao štampa potvrde fizičkim licima dodan je...

Broj dana valute plaćanja

Sa brojem dana valute plaćanja se definiše posle kojeg perioda (u danima) će biti zadnji rok za plaćanje neke robe ili usluge. Broj dana se računa od datuma prometa dobara. U slučaju da je...

Objedinjena naplata – kamata

Dodana je mogućnost unosa iznosa kamata prilikom popunjavanja PPP-PD obrasca. O načinu i uslovima obračuna kamate korisnik mora da se informiše u poreskoj upravi. U dijalogu unosa zaglavlja prijave postoji stranica 3. Kamata u...

Porudžbenice

Dodana je mogućnost izrade porudžbenice prema kupcu, dokument koji omogućava da se uvede podatak da je neki kupac poručio robu. Od porudžbenice je moguće kreirati konačan račun. Potrebno je kliknuti na dugme Prenos pa...

Promena stopa od 01.08.2014

Nove stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje promenjena stopa PIO na teret radnika sa 13% na 14% promenjena stopa PIO na teret poslodavca sa 11% na 12% promenjena stopa zdravstvenog osiguranja na teret radnika...

Objedinjena naplata

Sa 01.01.2014 je stupio na snagu novi Zakon koji propisuje način obračuna zarada kroz objedinjenu naplatu poreza po odbitku. Na stranici http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/informacije-objedinjena.html pogledajte detalje o tome. U sklopu programa dodana je opcija Unos – Obrazac...