Objedinjena naplata

Sa 01.01.2014 je stupio na snagu novi Zakon koji propisuje način obračuna zarada kroz objedinjenu naplatu poreza po odbitku. Na stranici http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/informacije-objedinjena.html pogledajte detalje o tome.

U sklopu programa dodana je opcija Unos – Obrazac PPP-PD koja za svaki obračunati period sastavlja jednu poresku prijavu. U kadrovskoj za radnike sa nepotpunim radnim vremenom potrebno je podesiti koeficijent angažovanja i oznaku da li radnik radi samo kod jednog poslodavca ili više njih.

U obračunskim periodima potrebno je uneti da li je period konačan ili ne i datum isplate.

Obračunajte zaradu kao i do sada.

Pregledajte Obrazac PPP-PD i korigujte obračun po potrebi.

U meniju Prenos imate opciju Napravi XML datoteku – izvoz u PU i uvezite datoteku preko portala na poreskoj upravi.

Kada dobijete odgovor od poreske uprave snimite ga kao XML datoteku i u meniju Prenos imate opciju Preuzmi XML datoteku – uvoz iz PU. Na osnovu odgovora dobićete naloge za isplatu netto zarada i poreza i doprinosa sa odgovarajućim pozivom na broj.

Za detalje pogledajte stranicu sa uputstvom.

You may also like...