Bolovanje do 30 dana

Bolovanje do 30 dana je vrsta obračuna zarade za radnike u slučaju privremene sprečenosti za rad. Obračun zarade odnosno naknade zarade u tom slučaju isplaćuje se na teret poslodavca. Isplata se ne refundira od strane Fonda.

Bolovanje do 30 dana može da se kombinuje sa ostalim vrstama obračuna u sklopu jednog obračunskog perioda. Potrebno je otvoriti redovan obračunski period i popuniti osnovne podatke kao što je mesec i deo isplate.

Posle toga pokrećete program Unos – priprema zarada. Izaberete dugme Unos i popunite potrebne podatke. Program za pripremu zarade je olakšica prilikom unosa zarade. Unosite samo osnovne podatke a program popunjava sve potrebne vrste rada za izabranog radnika.

Zatim redovno unesete ostale radnike. Nije potrebno da radnik na bolovanju bude na posebnom obračunu.

U sklopu programa za predračun imate dugme Obrada koji puštate formiranje obračuna na osnovu unešenih stavki predobračuna. Posle toga sa Enter možete videti kako izgleda konkretan obračun za izabranog radnika. Sve formirane vrste rada mogu se menjati ili uneti nove stavke poput obustava ili stimulacija.

U meniju Obrada – > Obračun ličnih dohodaka pokrećete završno obračunavanje i formiranje svih potrebnih izveštaja. Obračunski period je tada zaključan i svaka izmena u originalnim podacima će zahtevati potvrdu. Na taj način se obračun štiti od nenamerne izmene.

U sklopu izveštaja možete pustiti rekapitulaciju firme, obračunske liste i obrazac OZ za izabranog radnika. U programu Unos – Obrazac PPP-PD imate formiran PPP obrazac koji je spreman za XML prenos u poresku upravu.

You may also like...