Specifični podaci devizne fakture

U sklopu programa za izradu deviznih faktura dodani su podaci koji su do sada unošeni pod opis i kao takvi štampani. Sada se svaki od tih podataka zasebno unosi i štampa kao tabela na kraju devizne fakture. To su: brutto i netto masa robe, broj koleta, paritet, devizna izjava, naziv prevoznika, registarski broj vozila i ime vozača koji  robu prevozi do odredišta.

Primer unosa zaglavlja na stranici 5. Devizno gde se unose detaljni podaci za deviznu fakturu

Primer unosa zaglavlja na stranici 5. Devizno gde se unose detaljni podaci za deviznu fakturu

Osim toga štampa se i uputstvo za plaćanje koje je dobijeno od banke u kojoj imate otvoren devizni račun. U sklopu devizne fakture potrebno je izabrati banku na koji će se plaćanje izvršiti a u sklopu šifarnika banaka za izabranu banku dodati potrebne podatke kao što su pun naziv banke, adresa sedišta, devizni broj računa i SWIFT broj.

Unos deviznih faktura se počinje kroz aplikaciju Trgovina u meniju Unos – > Kupci i dobavljači – > Devizni račun. Pre svega potrebno je izabrati odgovarajuću valutu. Zatim, prilikom unosa zaglavlja izlaznog dokumenta uneti potrebne devizne podatke na stranici 5. Devizno. Posle toga štampa će biti sa svim potrebnim podacima.

Primer donjeg dela devizne fakture sa popunjenim podacima za plaćanja

Primer donjeg dela devizne fakture sa popunjenim podacima za plaćanja

Svaka devizna faktura može da se prenese u redovan izlazni račun po izabranom kursu za tu fakturu. Prenešeni izlazni dokument se koristi prilikom skidanja roba sa magacina, zaduživanja komitenta u dinarskoj valuti i za knjiženje u KEPU.

You may also like...