Objedinjena naplata – kamata

Izgled dijaloga za unos kamate na PPP-PD obrascu objedinjene naplate

Izgled dijaloga za unos kamate na PPP-PD obrascu objedinjene naplate

Dodana je mogućnost unosa iznosa kamata prilikom popunjavanja PPP-PD obrasca. O načinu i uslovima obračuna kamate korisnik mora da se informiše u poreskoj upravi. U dijalogu unosa zaglavlja prijave postoji stranica 3. Kamata u kojoj se unose pojedinačno kamate za porez i doprinose za PIO, nezaposlenost, zdravstveno osiguranje i beneficirani PIO.

Evidentirana kamata za određenu prijavu poreza po odbitku za obračunski period može se odštampati u sklopu PPP-PD obrasca i/ili poslati u elektronskoj XML formi na portal Poreske uprave.

You may also like...