Unos izlaznog dokumenta – zaglavlje

Da biste formirali izlazni dokument potrebno je prvo uneti zaglavlje. Najjednostavnije rečeno zaglavlje je gornji deo recimo računa ili predračuna.

Primer novog unosa izlaznog dokumenta veleprodaje

Opis osnovnih polja

 • Magacin – šifra magacina za koji je vezan izlazni dokument
 • Dokument – šifra izlaznog dokumenta
 • Radna jedinica – poslovna podela (recimo komercijalista) za izlazne dokumente
 • Cenovnik – cenovnik koji će se koristiti prilikom formiranja prodajnih cena
 • Broj – broj izlaznog dokumenta. Numerički podatak.
 • PDV obračun – način obračuna PDV-a na izlaznom dokumentu
 • Datum – datum knjiženja izlaznog dokumenta
 • Datum prometa – datum prometa robe i usluga po izlaznom dokumentu
 • Datum KIR – datum knjiženja u poresku evidenciju
 • Kupac – šifra kupca (komitenta) na koga glasi izlazni dokument
 • Slati račun – podkomitent za slanje računa
 • Izlazni dokument je u potpunosti plaćen (ne postoji vezani izvod banke) – u slučaju da je ova opcija izabrana izlazni dokument se neće javljati na kartici komitenta ako se prikazuju samo otvorene stavke

1. Plaćanje

 • Banka – broj računa koji će se pojaviti na izlaznom dokumentu
 • Osnov – osnov izrade izlaznog dokumenta
 • Grupna oznaka – oznaka vezana za izdavanje šablonskih odnosno periodičnih izlaznih dokumenata
 • Datum valute – datum isteka valute plaćanja robe ili usluga
 • Dana valute – broj dana do isteka valute plaćanja u odnosu na datum prometa
 • Šifra valute – šifra valute u kojoj se izlazni dokument radi
 • Vrednost kursa – vrednost valute u odnosu na glavnu valutu
 • Poziv na broj – poziv na broj kojim se kupčeva uplata može povezati u Vašoj operativi
 • Opis – slobodan opis izlaznog dokumenta

2. Avansi

U slučaju izrade konačnog računa možete povezati jedan ili više avansnih računa sa delom iznosa ili ukupnim iznosom evidentiranim na avansnom računu. Ovom stranicom dijaloga dodajete i menjate te veze. Sa leve strane se nalazi tabela sa ostvarenim vezama između avansnih i konačnih računa. sa desne strane su dugmad za unos, izmenu i brisanje veza i sumarni izveštaj ukupno ostvarenih veza.

3. Isporuka i potpisi

 • Slati robu – alternativna adresa na koju se roba šalje u slučaju da se adresa razlikuje od navedene pod komitentom odnosno podkomitentom.
 • Način isporuke – šifra načina isporuke robe ili usluga
 • Tip isporuke – tip isporuke robe ili usluga
 • Izdao – šifra korisnika koji je izdao izlazni dokument
 • Knjižio – šifra korisnika koji je knjižio izlazni dokument
 • Odgovorno lice – šifra korisnika koji je odgovoran za izdani izlazni dokument

4. Napomene

Izmena predefinisanih napomena koje mogu da se pojave na odštampanom izlaznom dokumentu

You may also like...