Kupci i dobavljači

 • Početno stanje-kupci je dokument kojim vršimo evidenciju svih naših potraživanja iz prošle godine sa 01.01. nove godine.
 • Početno stanje-dobavljači je dokument kojim vršimo evidenciju svih naših dugovanja prema dobavljačima iz prošle godine sa 01.01. nove godine.
 • Izlazni računi kupcima – Ovim programom unosimo, pretražujemo i ažuriramo račune kupcima. Na dugme “Unos” otvara se polje unosa u koje unosimo podatke računa: br., datum, kupac, br. računa, valute i sl. Nakon snimanja na dugme „Snimi“ ulazimo u taj račun i unosimo pojedinačne stavke-artikle računa. Svaku stavku je potrebno snimiti i tada se te stavke pojavljuju u novokreiranom računu.Sa „esc“ se vraćamo na  listu svih računa. Ukoliko želimo da knjižimo račun koji smo uneli, idemo na dugme „Knjiži“. Da bi se izvršila eventualna izmena računa, potrebno ga je prvo rasknjižiti. Račune i stavke računa  je moguće  obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“. Račune iz liste svih računa je moguće pretraživati po nekoj od kategorija: radna jedinica, kategorija, komitent, od broja do broja, od datuma do datuma. Idemo na „Nađi“, zadamo željene kategogije i kliknemo na „Prikaži slogove“. Račun je moguće preneti u elektronski račun. Potrebno je kliknuti na dugme „Prenos“ pa „Elektronski račun“.
 • Predračuni/profakture – Ovim programom unosimo(sastavljamo), pretražujemo i ažuriramo predračune kupcima. Predračun je dokument kojim se daje instrukcija uplate za robu ili usluge.Predačun je moguće preneti u račun. Potrebno je kliknuti na dugme „Prenos“ pa „napravi račun“. Odabrani predračun se automatski pretvara u račun.
 • Povrat robe/usluga od kupca – Ovim programom unosimo(sastavljamo), pretražujemo i ažuriramo dokument kojim uvodimo povrat robe/usluga  od kupca.Na dugme „Unos“ otvara se polje unosa u koje unosimo podatke novog dokumenta: br., datum, kupac, br. računa, valute i sl. Nakon snimanja na dugme „Snimi“ ulazimo u taj dokument i unosimo pojedinačne stavke-artikle koji se vraćaju. Svaku stavku je potrebno snimiti i tada se te stavke pojavljuju u novokreiranom dokumentu povrata. Sa „esc“ se vraćamo u listu svih povrata. Postoji mogućnost pretraživanja po nekoj od kategorija: radna jedinica, kategorija, komitent, od broja do broja, od datuma do datuma. Idemo na „Nađi“, zadamo željene kategogije i kliknemo na „Prikaži slogove“.
 • Avansni računi – U slučaju da se do kraja obračunskog perioda za obračun PDV-a dobije uplata koja nije pokrivena redovnim računom mora se dostaviti avansni račun. Ovim programom unosimo, pretražujemo i ažuriramo avansne račune kupcima. Na dugme „Unos“ otvara se polje unosa u koje unosimo podatke računa: br., datum, kupac, br. računa, valute i sl. Nakon snimanja na dugme „Snimi“ ulazimo u taj račun i unosimo pojedinačne stavke-artikle računa. Svaku stavku je potrebno snimiti i tada se te stavke pojavljuju u novokreiranom računu.Sa „esc“ se vraćamo u listu svih avansnih računa. Ukoliko želimo da knjižimo avansni račun koji smo uneli, idemo na dugme „Knjiži“. Da bi se izvršila eventualna izmena avansnog računa, potrebno ga je prvo rasknjižiti. Avansne račune i stavke avansnih računa  je moguće  obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“.  Avansne račune iz liste svih avansnih računa je moguće pretraživati po nekoj od kategorija: radna jedinica, kategorija, komitent, od broja do broja, od datuma do datuma. Idemo na „Nađi“, zadamo željene kategogije i kliknemo na „Prikaži slogove“. Od avansnog računa je moguće kreirati konačan račun. Potrebno je kliknuti na dugme „Prenos“ pa „Napravi račun“ ili „Elektronski račun“.
 • Rezervacija – Ovim programom se vode neformalne rezervacije robe i usluga. Rezervacija prethodi predračunu ili računu i čuva robu i usluge od dalje prodaje. Na dugme „Unos“ otvara se polje unosa u koje unosimo podatke rezervacije: br., datum, kupac, br. računa, valute i sl. Nakon snimanja na dugme „Snimi“ ulazimo u tu rezervaciju i unosimo pojedinačne stavke-artikle koje rezervišemo. Svaku stavku je potrebno snimiti i tada se te stavke pojavljuju u novokreiranom dokumentu. Sa „esc“ se vraćamo u listu svih rezervacija. Rezervacije i stavke rezervacija  je moguće  obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“. Moguće je pretraživanje rezervacija po nekoj od kategorija: radna jedinica, kategorija, komitent, od broja do broja, od datuma do datuma. Idemo na „Nađi“, zadamo željene kategogije i kliknemo na „Prikaži slogove“. Od rezervacije je moguće napraviti račun. Potrebno je kliknuti na dugme „Prenos“ pa „napravi račun“. Odabrana rezervacija  se automatski pretvara u račun.
 • Ponuda – Ovim programom se kreiraju, pretražuju i ažuriraju ponude robe i usluga kupcima. Ponuda robe i usluga određenom kupcu samo obaveštava kupca o cenama robe i usluga, ne rezerviše robu i usluge, niti zahteva postojanje zaliha.  Na dugme „Unos“ otvara se polje unosa u koje unosimo podatke ponude koju kreiramo: br., datum, kupac, br. računa, valute i sl. Nakon snimanja na dugme „Snimi“,  dvoklikom mišem ili „poplavimo“  pa „enter“,  ulazimo u tu ponudu i unosimo pojedinačne stavke-artikle. Svaku stavku je potrebno snimiti i tada se te stavke pojavljuju u novokreiranom dokumentu. Sa „esc“ se vraćamo u listu svih ponuda. Ponude i stavke ponuda  je moguće  obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“. Moguće je pretraživanje ponuda po nekoj od kategorija: radna jedinica, kategorija, komitent, od broja do broja, od datuma do datuma. Idemo na dugma „Nađi“, zadamo željene kategorije i kliknemo na „Prikaži slogove“.Od ponude je moguće napraviti porudžbenicu, rezervaciju, predračun ili račun. Potrebno je kliknuti na dugme „Prenos“ pa odabrati opciju u šta želimo da pretvorimo datu ponudu. Ponuda se automatski pratvara u porudžbenicu, rezervaciju, predračun ili račun.
 • Devizni računi – Ovim programom  se kreiraju, pretražuju i ažuriraju računi nerezidentima, komitentima iz inostranstva.
 • Porudžbenica kupca je dokument koji omogućava da se uvede podatak da je neki kupac poručio robu.Od porudžbenice je moguće kreirati konačan račun. Potrebno je kliknuti na dugme „Prenos“ pa „Napravi račun“ ili „Elektronski račun“.
 • Ulaz troškova – Ovim programom se uvode, pretražuju i ažuriraju svi naši troškovi, ulazni računi. . Na dugme „Unos“ otvara se polje unosa u koje unosimo podatke našeg računa: br., datum, dobavljač i podaci vezani za njega, valute i sl. Nakon snimanja na dugme „Snimi“ ulazimo u taj ulazni račun i unosimo pojedinačne stavke-artikle računa. Svaku stavku je potrebno snimiti i tada se te stavke pojavljuju u novokreiranom ulaznom računu. Sa „esc“ se vraćamo u listu svih ulaznih računa-troškova. Troškove i stavke troškova  je moguće  obrisati – „poplavimo“ ono što želimo da obrišemo i kliknemo na dugme „Brisanje“. Troškove  je moguće pretraživati po nekoj od kategorija: radna jedinica, kategorija, dobavljač, od broja do broja, od datuma do datuma. Idemo na „Nađi“, zadamo željene kategogije i kliknemo na „Prikaži slogove“. Od izlaznog računa je moguće napraviti virman za plaćanje. Potrebno je kliknuti na dugme „Prenos“ pa „Napravi virman“. Od izlaznog računa se automatski pravi virman za plaćanje.

You may also like...