Subvencije zarade za kvalifikovane novozaposlene radnike

Od 1. januara 2020. godine stupaju na snagu nove olakšice po osnovu zapošljavanja: kvalifikovana novozaposlena lica. To su lica koja tokom cele 2019. godine nisu radila u radnom odnosu.

Ove izmene su uređenje Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Olakšice se prijemenju u periodu od 01.01.2020 do 31.12.2022.

U nastavku slede primeri za obračun u sklopu programa za kvalifikovane novozaposlene radnike.