Prihodi van radnog odnosa

U sklopu modula za obračun zarada dodano je proširenje za obračun prihoda van radnog odnosa. Lista mogućih prihoda se stalno proširuje a trenutno je moguće uraditi stručno usavršavanje i osposobljavanje, ugovor o zakupu poslovnog prostora, privremene i povremene poslove i dopunski rad, ugovor o delu, prevoz…

Obračun prihoda van radnog odnosa se vezuju za određeni obračunski period u sklopu obračuna zarada. Moguće se iskoristiti isti obračunski period ili kreirati poseban. Obrazac PPP-PD i XML datoteka za uvoz u poresku upravu se sastavljaju posebno, neovisno o redovnom PPP-PD obrascu za zarade.

Iznos koji se prenosi u POPDV obrazac se definiše na nivou vrste obračuna i automatski se dodaje u obrazac za odgovarajući poreski period (na osnovu finansijskog datuma obračunskog perioda).

Unos započinjete programom Unos -> Prihodi van radnog odnosa u sklopu aplikacije Obračun zarada. Otvara Vam se tabelarni pregled u koji unosite redom sve prihode van radnog odnosa koji pripadaju izabranom obračunskom periodu. Na kraju birate dugme obračun kojim program vrši obračun i sastavlja podatke potrebne za sastavljanje XML datoteke za uvoz u poresku upravu. Izborom dugmeta Prenos -> Izvoz u poresku prijavu sastavljate XML datoteku na odgovarajućoj lokaciji. Možete i odštampati PPP-PD obrazac izborom dugmeta štampa.

 

Na sajtu erp.dynasoft.rs/Zarada/PrihodiVan imate nekoliko primera kako se obračun radi i na koji način se sastavljaju stavke PPP-PD obrasca.