PPP i PPP-PO za 2014. godinu

S obzirom da je obaveza dostavljanja poreske prijave PPP PD počela sa 01.03.2014. propisana je obaveza podnošenja elektronske PPP prijave za 2014. godinu sa rokom do 31.01.2015. Kao štampa potvrde fizičkim licima dodan je obrazac PPP-PO.

U sklopu kadrovske evidencije postoji izveštaj koji omogućava štampanje i/ili formiranje Deo2.txt, Deo3.txt, Deo4.txt zatim Deo2a.txt i Deo3a.txt datoteka koji predstavljaju elektronski format PPP prijave.

Prikaz dela programa zaduženog za formiranje PPP obrasca

Prikaz dela programa zaduženog za formiranje PPP obrasca

1. Izaberite 2014. godinu
2. Pokrenite Kadrovsko -> Izveštaji – > Pojedinačna poreska prijava (PPP)
3. Izaberite strelicu prema dole kod dugmeta Unos i zatim Unos svih korištenih radnika
4. Dodajte sve stavke PPP obrasca koji se ne rade kroz obračun zarada (zakup, dividenda)
5. Izaberite strelicu prema dole kod dugmeta Prenos i izaberite Napravite Deo2.txt datoteku
6. Ako imate podataka iz treće i/ili četvrte grupe PPP obrasca izaberite i Napravite Deo3.txt i/ili Napravite Deo4.txt datoteku
7. Na sajtu poreske prijave odaberite unos PPP obrasca i povucite ovde sve formirane datoteke
8. Obrazac PPP može i da se odštampa u staroj formi koja je važila do prošle godine
9. Za radnike možete odštampati i potvrdu o plaćenom porezu po odbitku za 2014. godinu i to na novom obrascu PPP-PO koji je propisan

Za detalje pogledati uputstvo za popunjavanje PPP obrasca u Kadrovskoj evidenciji.

You may also like...