Category: Poslovni softver

Unos izlaznog dokumenta – zaglavlje

Da biste formirali izlazni dokument potrebno je prvo uneti zaglavlje. Najjednostavnije rečeno zaglavlje je gornji deo recimo računa ili predračuna. Opis osnovnih polja Magacin – šifra magacina za koji je vezan izlazni dokument Dokument...

Kupci i dobavljači

Početno stanje-kupci je dokument kojim vršimo evidenciju svih naših potraživanja iz prošle godine sa 01.01. nove godine. Početno stanje-dobavljači je dokument kojim vršimo evidenciju svih naših dugovanja prema dobavljačima iz prošle godine sa 01.01....

Fakturisanje

Faktura ili račun je poslovni dokument izdan kupcu. Na fakturi se navode osnovni podaci o prodavcu i osnovni podaci o kupcu a u nastavku slede nazivi, količine i cene robe i/ili usluga dogovorenih između...

Kartica komitenta – IOS

U sklopu trgovine se nalazi kartica komitenta – IOS (izvod otvorenih stvaki). Program objedinjuje pregled dugovanja i potraživanja po kupcima i dobavljačima. Razlikuje se u odnosu na karticu komitenta u glavnoj knjizi po tome...

Apotekarski recepti

Apotekarski odnosno civilni recepti ili kraće recepti su forma programa koja omogućava evidenciju preuzetih recepata od pacijenata, njihovu kontrolu i evidenciju plaćanja na deo koji plaća pacijent i deo koji plaća rfzo i kasnije...

Porudžbenice

Dodana je mogućnost izrade porudžbenice prema kupcu, dokument koji omogućava da se uvede podatak da je neki kupac poručio robu. Od porudžbenice je moguće kreirati konačan račun. Potrebno je kliknuti na dugme Prenos pa...

Promena stopa od 01.08.2014

Nove stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje promenjena stopa PIO na teret radnika sa 13% na 14% promenjena stopa PIO na teret poslodavca sa 11% na 12% promenjena stopa zdravstvenog osiguranja na teret radnika...

Objedinjena naplata – nove olakšice od 01.07.2014

Navedenim zakonima propisane su iste olakšice za zapošljavanje novih lica. Poslodavac koji zaposli novo lice imaće pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i  doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret...

Objedinjena naplata

Sa 01.01.2014 je stupio na snagu novi Zakon koji propisuje način obračuna zarada kroz objedinjenu naplatu poreza po odbitku. Na stranici http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/informacije-objedinjena.html pogledajte detalje o tome. U sklopu programa dodana je opcija Unos – Obrazac...