Provera osiguranja – RFZO web servis klijent

Poštovani,

program za proveru osiguranja prestaje da se razvija 31.12.2017.
Zbog promene tehničkih uslova od strane RFZO program više nije u funkciji.
Nastavak teksta je tu samo zbog arhive.

Pred Vama je program koji omoguća on-line proveru osiguranja zdravstvenih knjižica osiguranika RFZO. Program može da se koristi u zdravstvenim ustanovama koje su potpisale Ugovor sa RFZO (Republičkim Fondom za Zdravstveno Osiguranje) o korišćenju web servisa za proveru osiguranja. Sa programom možete proveriti ispravnost i rok važenja zdravstvene knjižice osiguranog lica. Program može da se koristi samostalno ili u sklopu Poslovnog Softvera.

Program predstavlja olakšanje prilikom unosa ili izdavanja lekova na recept u privatnim ili državnim apotekama i ostalim zdravstvenim ustanovama. Ovaj tip provere će biti obavezan deo rada zdravstvenih ustanova kada se uvedu nove elektronske zdravstvene knjižice na kojima se podatak o važenju te isprave neće nalaziti u pisanom formatu.

Da biste mogli da koristite program potrebno je:

 • Potpisati Ugovor sa RFZO o korišćenju web servisa za proveru osiguranja
  Prilikom potpisivanja dobićete pristupne parametre i detaljne uslove o korišćenju.
 • Instalirati sertifikat za korišćenje web servisa za proveru osiguranja
  Komunikacija između dyRFZO programa i RFZO web servisa se odvija preko zaštićenog HTTPS protokola. Zbog toga je potrebno instalirati odgovarajući sertifikat koji se nalazi na stranici http://www.ca.posta.rs/ca-sertifikati/default.htm.
 • Imati pristup Internetu sa statičkom javnom IP adresom
  Javna IP adresa je Vaša adresa kojom se “predstavljate” kada pristupate Internetu. Statička IP adresa se nikada ne menja a dinamička se menja svaki put kada resetujete konekciju Vašeg rutera. Kontaktirajte Vašeg internet provajdera da biste proverili da li imate statičku ili dinamičku IP adresu. Vaša trenutna javna ip adresa je [show_public_ip].
 • Omogućiti dyRFZO programu nesmetan pristup stranicama https://webapp2.rzzo.rs/rzzo/RzzoService?wsdl i http://www.dynasoft.rs/
  Pristup internetu je na standardnim instalacijama računara dovoljan za normalan rad programa. U nekim mrežnim okruženjima svakom programu može biti ograničen pristup i tada je potrebno da kontaktirate Vašeg adiministratora sistema koji će podesiti Zaštitni zid (firewall).
Primer osnovne forme za pretragu osiguranika

Primer osnovne forme za pretragu osiguranika. Osiguraniku iz primera je istekla ukucana zdravstvena knjižica (prva pretraga levo) i program je pronašao novu zdravstvenu knjižicu po LBO (druga pretraga desno).

Besplatnu probnu verziju programa možete preuzeti na ovoj stranici.

Instalacija dyRFZO Setup_dyRFZO.zip Veličina: 18.7MB
Verzija: 1.1
Datum: 18.02.2014
Instalaciona arhiva. Ovde možete preuzeti kompletan program sa uključenom instalacijom za Microsoft Net Framework 4.0. U slučaju da imate Net Framework 4.0 ili noviji taj deo instalacije neće biti pokrenut.
Raspakujte zip arhivu u neki folder i pokrenite Setup.exe i pratite instalaciju. Posle instalacije na Desktopu ćete imati ikonicu sa nazivom dyRFZO. Pokrenite ju, popunite Vaše podatke i pristupne parametre koje ste dobili prilikom potpisivanja Ugovora sa RFZO i možete početi da koristite program.
Preuzmi ZIP
Update dyRFZO app_dyRFZO.zip Veličina: 297KB
Verzija: 2.1
Datum: 23.04.2015
Kumulativna arhiva sa zadnjim izmenama u programu. Ovo je samo izvršna dyRFZO.exe aplikacija za korisnike koji već imaju instaliran program i žele da ga nadograde na noviju verziju.
Raspakujte zip arhivu u neki folder i kopirajte izvršnu dyRFZO.exe datoteku na lokaciju gde je aplikacija instalirana (primer: c:\Program Files\DynaSoft\DyRFZO\).
Preuzmi ZIP

Pretragu je moguće izvršiti na dva načina: preko broja zdravstvene knjižice ili preko LBO (lični broj osiguranika). U oba slučaja ćete dobiti osnovne informacije o osiguraniku kao što su datum, do kada je overena knjižica i datum kada je knjižica poništena. U slučaju da zadate pretragu po broju zdravstvene knjižice a knjižica više nije važeća (istekla ili poništena) program će odmah izvršiti pretragu po LBO i dobićete podatke o novoj knjižici ako takav podatak postoji.

Program može da se poveže sa Vašom bazom podataka Poslovnog softvera pri čemu rešavate problem povezivanja više zdravstvenih ustanova (u sklopu jedne firme) koje se nalaze na više različitih javnih IP adresa a od RFZO ste dobili pristup za maksimalno dve. U tom slučaju dovoljno je da samo jedna javna IP adresa bude statička i tamo se postavlja dyRFZO program. Postoje i parametri kojima se omogućava snimanje dobijenih rezultata u XML i TXT formatu što može da se iskoristi u drugim programima.

Obratite pažnju na sledeća ograničenja prilikom korišćenja:

 • dyRFZO program se može uspešno pokrenuti i koristiti samo sa računara koji ima pristup Internetu preko statičke IP adrese definisane u Ugovoru koji ste potpisali sa RFZO
 • Interval između dve provere mora biti veći od 3 sekunde (definisane Ugovorom RFZO)
 • Ukupan broj provera u toku dana je takođe ograničen (definisano Ugovorom RFZO)

U slučaju da imate nekih problema možete nam se javiti na .

You may also like...